(0)

YQH Current price list 2024

 

1999 MiTsang (brick) 500g $200

 

1999 JinTuo (tuocha) 250g $130

 

1999 Tsang MI (brick) 1000g $330

 

2004 JinCha (mushroom) 300g $180

 

2004 Tuocha 300g $180

 

2004 Dingji Yesheng 500g $525

 

2005 Dingjipin 500g $390

 

2005 Yuan Shih Sen Ling Huang Shan Cha 500g $550

 

2005 wushang miaopin 500g $1850

 

2006 baisuixiang 500g $180

 

2006 Qixiang 500g $200

 

2006 Tian Hsiang Pao Pin 600g $340

 

2006 Lung Ya Feng Chien 500g $560

 

2006 Tian Pin 500g $700

 

2006 Wu Yang Cha 500g $525

 

2006 Yeh Cha Wang 500g $400

 

2006 Cha Wang Shu 500g $350

 

2006 Wu Shang Miao Pin 500g $900

 

2006 shenpin chawang $900

 

2006 Yeh chawang special $300

 

2007 Ling Shan Chi Jung (qizhong) 400g $260

 

2007 JinCha (mushroom) 300g $100

 

2007 huangshan jincha /tuocha $125

 

2007 Shi Shih Shen Pin 500g $850

 

2007 600 yr 500g $900

 

2009 888 Gung Pin 500g $900

 

2010 Sheng Yun Tian Cheng (Bohetang) 500g $1000

 

2010 Lung Tuan Feng Mei 500g $450

 

2011 Ku Yun (bulang) 500g $225

 

2011 Jin Ya 500g $400

 

2011 Tian Tsang 500g $800

 

2011 Wild Big ancient tree 500g $850

 

2012 Tian Shan Yi Jen 500g $800

 

2012 Yeh gu (500g) $450

 

2012 666 (500g)$800

 

2013 Tai he (500g) $800

 

2013 big single tree (500g) $1000

 

2016 wujin cang (400g) $200

 

2016 Jen Kung Miao Yu 18 tree (400g) $2000

 

2017 senlin chawang (500g) $950

 

2019 Wang Chen(400g) $600

 

2019 Gu Ning(400g) $800

 

2019 Yeh Yun(400g) unavailable

 

2019 Tai Ji(400g) $105