Shenpin Chawang

2006 Shenpin Chawang
神品茶王

$360, 500g ($0.72/g)

Description:

Blend of Bohetang (薄荷塘), Chawangshu (茶王树), Wangong (弯弓). Taiwan Price $420